СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Договір оренди автомобіля

 

1-1

На даний час багато  хто з юридичних та фізичних осіб-підприємців (- СПД), а також громадян, які не є підприємцями орендують та здають в оренду нерухоме та рухоме майно. Хотілося б докладніше зупинитися на оренді рухомого майна, а саме на оренді транспортних засобів. Договір оренди транспортного засобу має ряд обов’язкових вимог, а саме, він повинен укладатися в письмовій формі, а якщо однією зі сторін договору є фізична особа, в тому числі фізична особа – підприємець, то незалежно від терміну оренди згідно зі ст. 799 ЦКУ цей договір підлягає нотаріальному посвідченню.

На законодавчому рівні не існує обов’язкової затвердженої типової форми договору оренди авто, тобто такий договір оренди (найму) транспортного засобу складається в довільній формі і повинен задовольняти наступні вимоги:

– об’єкт оренди (безпосередньо транспортний засіб, вартість авто (може бути вказана зі слів), цільове використання);

– орендна плата (при чому, можливість складання безоплатного договору оренди ст. 759 ЦКУ не передбачена);

– термін оренди;

– умови прийняття та передачі транспортного засобу.

Також у договорі найму автомобіля можуть бути передбачені додаткові умови: право передачі в суборенду; умови ремонту та поліпшення стану авто, ризик випадкової втрати, інше.

Для нотаріального посвідчення договору оренди транспортного засобу нотаріусу необхідні наступні документи:

– документ що засвідчує особу (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, національний паспорт іноземного громадянина, закордонний паспорт іноземного громадянина, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);

– довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номера Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, якщо ж особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття ідентифікаційного номера – паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;

– якщо особа перебуває в шлюбі – свідоцтво про реєстрацію шлюбу, якщо особа розлучена – свідоцтво про реєстрацію розірвання шлюбу, нотаріально посвідчена згода другого з подружжя на укладення даного договору або заява другого з подружжя про те, що майно, яке є предметом договору, набуте за особисті приватні кошти особи, яка укладає договір;

– документ, що підтверджує право власності орендодавця на об’єкт рухомого майна (свідоцтво про реєстрацію, техпаспорт та ін);

– якщо від імені фізичної особи діє представник за довіреністю – довіреність;

від юридичної особи:

– установчі документи: статут, свідоцтво про державну реєстрацію або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, довідка про ЄДРПОУ, 4-опп, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців станом на дату угоди, рішення засновників на здійснення угоди, протокол/наказ про призначення директора;

– документ що засвідчує особу представника юридичної особи (директора, який діє на підставі статуту або ж представник на підставі довіреності + довіреність).

Податкові нюанси: Якщо автомобіль здається в оренду (найм) юридичній особі, то така юрособа і є податковим агентом, тобто утримує і перераховує податок на прибуток, на ньому і лежить зобов’язання повідомити податкові органи за формою 1-ДФ.

Оплата податків в частині витрат, пов’язаних з використанням транспортного засобу, несе орендар (ст. 801 ЦКУ). Зобов’язання страхування цивільно-правової відповідальності лежить на орендодавці (ст. 802 ЦКУ).

Тимчасовий реєстраційний талон: згідно з п. 16 Порядку держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів … (постанова КМУ від 07.09.98 р. № 1388) за бажанням орендодавця або орендаря підрозділ Державтоінспекції видає тимчасовий реєстраційний талон на термін договору оренди, укладеного з дотриманням всіх вимог законодавства. У такому разі в графі «Особливі відмітки» вказується: «Дійсний до _______ 20__ р. за наявності Свідоцтва про реєстрацію транспортного Засобу (ТЕХНІЧНОГО паспорта) серії ___ N ________ “.

P.S. У контексті даної статті хотілося б торкнутися ще одного дискусійного питання «чи обов’язкове нотаріальне посвідчення договору оренди транспортного засобу, якщо стороною є ФОП (СПД)»?

Відповідно до п.2. ст. 799 ЦКУ договір оренди транспортного засобу за участю фізособи підлягає нотаріальному посвідченню, а якщо ж стороною виступає фізична особа-підприємець, то виникають сумніви. Оскільки слід виходити з розуміння правової природи фізичної особи-підприємця:

– Виступає ФОП як фізична особа, оскільки статус підприємця не позбавляє його такого,

або ж

– ФОП виступає як суб’єкт господарювання відповідно до п.2. статті 55 Господарського кодексу України (далі по тексту-ГКУ).

На законодавчому рівні правовий статус фізичної особи-підприємця чітко не визначений. Відповідно при укладенні договору оренди транспортного засобу між юридичною особою та фізичною особою-підприємцем в простій письмовій формі існує ризик зменшення валових витрат з одного боку, і з іншого боку питання ДАІ з приводу видачі тимчасового реєстраційного талона.

NB: якщо ж ви все-таки вирішили ризикнути і укласти такий договір в простій письмовій формі – обов’язково вкажіть, що фізособа-підприємець діє на підставі свідоцтва про реєстрацію або витягу з ЕДРЮО і ФОП, договір оренди автомобіля відноситься виключно до підприємницької діяльності СПД (ФОП). По відношенню до юридичних осіб ГКУ не вимагає обов’язкового нотаріального посвідчення договорів оренди транспортних засобів.