СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Банківська картка із зразками підписів і відбитка печатки

Якщо Ви вирішили створити юридичну особу або стати приватним підприємцем Ви зустрінитесь з необхідністю відкрити розрахунковий рахунок у банку для здійснення банківських операцій, відповідно до статті 341 Господарського кодексу України. Для здійснення розрахунків суб’єкти господарської діяльності зберігають грошові кошти в установах банків на відповідних рахунках.

Щоб відкрити рахунок, згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої Постановою правління НБУ України від 12.11.2003 р. № 492 (далі за текстом – Інструкція) Вам знадобляться наступні документи:

– копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акта/положення), засвідченого органом, який здійснив реєстрацію, або ж нотаріально;

– копія довідки про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ, засвідченої органом, що видав довідку, або нотаріально, або ж підписом уповноваженого працівника банку;

– копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідченого органом, що видав документ, або нотаріально, або ж підписом уповноваженого працівника банку;

– копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органах Пенсійного фонду України для юридичної особи, яка використовує найману працю і відповідно до законодавства України  є платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

– банківська картка із зразками підписів і відбитка печатки (далі по тксту – банківська картка), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. Така банківська картка включає в себе зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

Також банки вимагають паспорт, ідентифікаційний номер та документи, що підтверджують повноваження особи, яка має право підпису (протокол, наказ), заява на відкриття рахунку строго встановленого зразка (в кожному конкретному банку – свої вимоги, анкети та інші документи, обумовлені внутрішньою політикою банку).

При нотаріальному посвідченні банківських карток нотаріус засвідчує справжність підписів осіб з правом першого і другого підпису. Що стосується документів, які вам знадобляться у нотаріуса для засвідчення  картки із зразками підписів і відбитка печатки (банківської картки), то це наступні оригінали документів:

-статут;

– свідоцтво про державну реєстрацію (або Виписка з ЄДРПОУ);

-довідка 4-ОПП;

-свідоцтво платника податків;

– довідка Статистики (ЄДРПОУ);

– протокол про призначення директора/бухгалтера;

-наказ про призначення директора/бухгалтера;

– витяг з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (станом на дату угоди);

– дані (паспорта, ідентифікаційні коди) осіб, уповноважених на розпорядження майном, рахунками;

– реквізити банку, в якому відкрито рахунок;

+печатка.

1_0

 

Згідно з Інструкцією, банківська картка підписів складається у двох примірниках: право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, яка відкриває рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам, а право другого підпису належить головному бухгалтеру або особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності , або іншим уповноваженим на це особам. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. Особи, які мають право першого та другого підпису, вказуються в банківській картці під час її складання. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку. У картку, надану юридичною особою, обов’язково включається зразок відбитка печатки. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад “для пакетів”, “для перепусток”, є неприпустимим.

Вартість посвідчення банківської картки з одним підписом в 2-х примірниках складає 250 грн., Вартість посвідчення банківської картки підписів у кількості 2-х і більше – 350 грн.
Автор: Черноволова Елена