СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Обмеження на проведення операції вартістю понад 150 000 грн.

Правлінням НБУ від 6 червня 2013 було прийнято Постанову № 210 «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою», яка набуде чинності з 1 вересня 2013 року.
Згідно з вимогами вищезазначеної постанови гранична сума готівкових  розрахунків протягом одного дня встановлюється :
– для   підприємств (підприємців)  між  собою  протягом  одного дня в розмірі 10 000 (десяти тисяч) гривень;

–   для  фізичної особи  з підприємством (підприємцем) протягом одного дня за товари (роботи,  послуги) у розмірі 150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень;

– для   фізичних осіб між собою за  договорами  купівлі-продажу,  які підлягають  нотаріальному посвідченню,  у  розмірі   150 000 (ста п’ятдесяти тисяч) гривень.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на  суму, яка  перевищує  150 000   гривень,  шляхом  перерахування коштів з поточного   рахунку   на   поточний   рахунок,   внесення   та/або перерахування  коштів  на  поточні рахунки (у тому числі у депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Даною Постановою також передбачено внесення відповідних змін до «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» № 637 від 15 грудня 2004 року «… Підприємства   (підприємці)   мають  право  здійснювати розрахунки готівкою між собою або з фізичними особами  протягом одного  дня  за  одним або кількома платіжними документами в межах граничних  сум  розрахунків  готівкою.   Платежі понад установлені граничні суми (більше 150 000 грн.) проводяться через банки або небанківські  фінансові  установи,  які  в  установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку,  шляхом перерахування  коштів  з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів  до  банку  для  подальшого  їх  перерахування  на поточні  рахунки.  Кількість підприємств (підприємців) та фізичних осіб,  з  якими  здійснюються розрахунки,  протягом  дня  не обмежується…»

Детальніше дану постанову можна знайти на офіційному сайті (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1109-13).

foto
Автор: Черноволова Елена