СТАТТІ ТА ПУБЛІКАЦІЇ

Договір фінансового лізингу транспортного засобу

Цивільним кодексом України передбачається,  що « До договору лізингу застосовуються загальні положення про найм (оренду) з урахуванням особливостей, встановлених цим параграфом та законом. До відносин, пов’язаних з лізингом, застосовуються загальні положення про купівлю-продаж та положення про договір поставки, якщо інше не встановлено законом.» Отже, договір лізингу є за своєю природою змішаним договором, який поєднує в собі ознаки купівлі-продажу з розстрочкою платежу та договору найму.

В якій  формі має бути укладений договір фінансового лізингу транспортного засобу та чи обов’язкове нотаріальне посвідчення такого договору, в яких випадках?  Згідно зі ст.. 6.  Закону України « Про фінансовий лізинг» ( далі по тексту-Закон)  договір лізингу має бути укладений у письмовій формі..

Предметом  договору  лізингу (далі – предмет лізингу) може бути  неспоживна  річ,  визначена  індивідуальними   ознаками   та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів (визначення згідно Закону). Іншими словами, предметом фінансового лізингу може стати  будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до українського законодавства. До основних фондів відносяться матеріальні активи підприємства з метою використання у процесі виробництво або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший за рік). Висновок: перелік обертів, що можуть стати предметом лізингу значно вужче ніж перелік об’єктів, що можуть стати предметами договору оренди або купівлі-продажу (поставки).

Договори лізингу транспортних засобів за участю фізичної особи посвідчуються нотаріусами з дотриманням загальних правил посвідчення договорів найму (оренди) та з урахуванням особливостей, установлених Цивільним кодексом України та Законом України „Про фінансовий лізинг”.

Форма договору лізингу предметом якого виступає транспортний засіб визначається виходячи з загальних положень про найм (оренду), а загальні положення про найм викладені виключно  в параграфі 1 глави 58 ЦК України. Застосування до фінансового лізингу норм, що регулюють окремі види найму (оренди), чинним законодавством не передбачено. Отже, вважати за обов’язкову умову нотаріального посвідчення договору лізингу транспортного засобу неможна, оскільки стаття 799, яка вимагає щоб «Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи нотаріально посвідчується», не відноситься до загальних положень про найм викладених в параграфі 1 глави 58 ЦК України. Отже питання обов’язковості, саме обов’язковості нотаріального посвідчення договору фінансового лізингу транспортного засобу  є розмитим.

Договір лізингу, предметом якого виступає транспортний засіб, посвідчується нотаріально за наявності наступного пакету документів:

Від Лізингодавця :

–          Пакет правовстановлюючих документів ( статут, виписка, витяг, довідка ЄДРПОУ, протоколи);

–          Документ, який підтверджує повноваження представника Лізингодавця тощо;

–          Правовстановлюючий документ на об’єкт лізингу ( свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу);

–          Довідка про віднесення транспортного засобу до основних фондів та довідка про балансову вартість майна).

Від Лізингоодержувача:

–          паспорт, податковий номер;

–          згода дружини ( чоловіка) за необхідності;

–          – замовлення на придбання майна.
Автор: Черноволова Елена